Werken maar een ziek kind, wat zijn dan je rechten

Werken maar een ziek kind, wat zijn dan je rechten

27 november 2016 0 Door Susanne

Daar sta je dan met een ziek kind bij de crèche hopend dat ze niet al te moeilijk doen. Natuurlijk vind elke moeder het verschrikkelijk om een ziek kind weg te moeten brengen en de blikken van de crèche leidsters maken het er niet makkelijker op.

Er was geen andere keus qua opvang, anders had ik dit echt niet gedaan.

Ik spreek met de leidsters van de crèche af, dat ze mij bellen als het echt niet meer gaat met mijn dochter. Bij ons mogen kinderen met koorts hoger dan 38,5 graden niet gebracht worden en al krijgen ze koorts gedurende de opvang moeten ze worden opgehaald.

Hiervoor had ik een gastouder en die was daarin wat makkelijker en als ze ziek waren mocht ik ze gewoon brengen. Helaas stopte mijn gastouder ermee toen ik zwanger was van ons vierde kindje en ben ik overgestapt naar de crèche.

Ik neem afscheid van mijn kinderen en met pijn in mijn buik rij ik naar mijn werk, waar ik probeer uit te leggen dat ik een ziek kind heb. Ik leg uit dat als het niet gaat of de koorts hoger word dan 38,5 graden, ik haar dan moet ophalen. De reactie die je dan krijgt van je leidinggevende maakt je buikpijn nog erger: ‘ ja dat is natuurlijk niet de bedoeling, dat je voor een ziek kind naar huis gaat’. Op dat moment sta je met je rug tegen de muur.

Wat doe je als je kind ziek is en heb je eventueel recht om hier uren voor op te nemen? Dit ben ik dus gaan uitzoeken en gaan opschrijven.

Calamiteitenverlof

Als een kind plotseling ziek is geworden op school en u het moet ophalen, kunt u calamiteitenverlof opnemen. Calamiteitenverlof is onder andere voor plotselinge situaties die u meteen moet oplossen. En/of de verzorging van een ziek kind op de eerste ziektedag als u de enige bent die deze zorg kan geven.

Werknemers kunnen recht hebben op calamite
itenverlof of kort verzuimverlof voor spoedeisende, onvoorziene of bijzondere persoonlijke omstandigheden. Dit verlof kan van een paar uren tot een paar dagen duren, afhankelijk van de situatie. De werkgever betaalt het salaris door tijdens het verlof.

U meldt het calamiteitenverlof of kort verzuimverlof zo snel mogelijk bij uw werkgever. Daarbij geeft u aan hoe lang u verwacht dat het verlof gaat duren. Uw werkgever mag een redelijk verzoek voor calamiteitenverlof of kort verzuimverlof niet weigeren.

Uw werkgever mag u achteraf vragen om aan te tonen dat het verlof nodig was.

Zorgverlof voor ziek kind

Als uw kind ziek is geworden, heeft u recht op kortdurend zorgverlof. Het kan gaan om:

  • uw eigen kind of kind van echtgenoot/geregistreerde partner;
  • uw adoptiekind;
  • een kind van de partner met wie u samenwoont;
  • uw pleegkind (als dit kind volgens de basisregistratie personen bij de gemeente op hetzelfde adres woont).

Wanneer kortdurend zorgverlof

Als u een zieke in uw naaste omgeving wilt verzorgen, heeft u  recht op kortdurend zorgverlof. Voorwaarde is dat de zieke verzorging nodig heeft en dat u de enige bent die dit kan geven. Voor iemand die bijvoorbeeld in het ziekenhuis ligt, kunt u meestal geen kortdurend zorgverlof opnemen. Want de zieke krijgt al verzorging.

Kortdurend zorgverlof melden bij werkgever

U meldt het verlof zo spoedig mogelijk bij uw werkgever. Uw werkgever kan u achteraf vragen om bewijs dat het verlof nodig was. U kunt bijvoorbeeld een doktersrekening laten zien. Of een afspraakbevestiging voor een onderzoek in het ziekenhuis.

Wanneer langdurend zorgverlof

Als u iemand uit uw omgeving wilt verzorgen die levensbedreigend ziek is, heeft u recht op langdurig borgverlof. U kunt ook langdurig zorgverlof aanvragen als iemand uit uw omgeving langere tijd ziek of hulpbehoevend is. Voorwaarde is dat de verzorging noodzakelijk is en dat u de enige bent die deze zorg kan geven.

Werkgever mag zorgverlof in principe niet weigeren

Uw werkgever mag kortdurend en langdurend zorgverlof alleen weigeren als het bedrijf daardoor in ernstige problemen komt. Om die reden mag uw werkgever uw kortdurend verlof nog tegenhouden nadat u het bij hem heeft gemeld. Maar bent u al met kortdurend verlof, dan mag uw werkgever dit niet meer stopzetten.

Hulp bij meningsverschil met werkgever

Wordt u het niet eens met uw werkgever? Dan kunt u contact opnemen met personeelszaken of uw vakbond, of rechtshulp inschakelen.

Andere afspraken in cao

In uw cao kunnen andere afspraken staan over calamiteiten- of kort verzuimverlof. Deze afspraken kunnen ook in een regeling van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging staan. Als dat zo is, gelden deze afspraken.

(Al deze informatie is te vinden bij de Rijksoverheid).

 Na dit alles te hebben gelezen, mijn cao te hebben gecontroleerd (die niet afwijkt van de normale wetgeving) laat ik mij nooit meer het gevoel geven dat ik met mijn rug tegen de muur sta. Het is mijn volledige recht als moeder om voor mijn zieke kinderen te zorgen.

img_4658