De wettelijke verlofregelingen van de rijksoverheid voor ouders

29 september 2017 0 Door Susanne

Elke week wanneer ik bedenk dat ik nog een blog moet schrijven gebeurt er wel weer wat. Bij een gezin met vier kinderen is het nooit saai en ik heb nog nooit meegemaakt dat ik een weekje niks te vertellen heb.

Zo ook deze week weer!

Zo als jullie konden zien in mijn weekend vlog hebben wij weer een gezellig weekendje gehad met heel veel leuke dingen maar ik wilde niet weer hierover schrijven. Dus net voordat ik mij moest gaan afvragen waarover ik dan moest gaan schrijven gebeurde er weer wat.

Mats werd na ons drukke maar gezellige weekend ziek. Heel de nacht van zondag op maandag was hij aan het overgeven en aan de diarree. Maandag is mijn werkdag en precies deze week waren mijn schoonouders een lang weekend naar Rome. Ik kon en wilde Mats niet zo bij de crèche afleveren dus moest ik iets anders verzinnen. De enige optie was mijn moeder maar wat als ze nu niet kon! Mijn man had nu een belangrijke afspraak staan en kon niet thuisblijven. Ik moest dus mijn werk bellen om te zeggen dat mijn zoon ziek was en dat ik mijn uiterste best ging doen om vervangende oppas te regelen.

Mijn moeder die ik om half 8 uit bed belde kon gelukkig komen en zo kon ik die dag toch weer naar mijn werk maar wat als mijn moeder nu niet kon en wat als ik geen vervangende oppas kon vinden die dag. Mijn moeder mijn HELD!

Naar aanleiding van een ziek kind waar ik al eerder een keer een blog over heb  geschreven heb ik nogmaals de wettelijke verlofregelingen van de rijksoverheid opgezocht voor vaders en moeders want zorgen doe je samen. Inmiddels moet het toch ook zo ver zijn dat de vaders hun werkgevers kunnen vragen om calamiteitenverlof als een ziek kind moet worden opgehaald van school.

Ouderschapsverlof

Met ouderschapsverlof werkt u tijdelijk minder om meer tijd te besteden aan een kind tot 8 jaar. U heeft recht op 26 keer uw aantal werkuren per week. De afspraken in uw arbeidsovereenkomst over bijvoorbeeld werkzaamheden en aantal werkuren veranderen niet. Het verlof is onbetaald maar sommige werkgevers betalen het loon (gedeeltelijk) door.

Regels ouderschapsverlof

Voor ouderschapsverlof gelden de volgende regels:
U kunt ouderschapsverlof opnemen voor kinderen tot 8 jaar.
Voor elk kind heeft u recht op ouderschapsverlof.
U kunt voor meerdere kinderen tegelijk ouderschapsverlof opnemen. U hoeft dus niet eerst het verlof voor 1 kind op te maken – voor u aan het verlof voor een ander kind begint.
Beide ouders hebben recht op ouderschapsverlof.
Bij een tweeling heeft u recht op 2 keer ouderschapsverlof.
U kunt ouderschapsverlof bij uw werkgever aanvragen zodra u in dienst bent. U kunt ouderschapsverlof krijgen voor uw kind, adoptiekind of erkend kind. U kunt ook ouderschapsverlof opnemen voor uw pleegkind, stiefkind of aspirant-adoptiekind. Uw kind moet dan wel bij u wonen volgens de basisregistratie personen.

Verlof opnemen

U mag zelf bepalen hoe en wanneer u ouderschapsverlof opneemt. U geeft dit aan in de aanvraag die u bij uw werkgever indient. Uw werkgever mag in principe uw aanvraag om ouderschapsverlof niet weigeren. Hij mag dat alleen als uw verlof het bedrijf ernstig in de problemen brengt. In dat geval spreekt uw werkgever in overleg met u een andere verdeling van de verlofuren af.

Nieuwe werkgever en ouderschapsverlof

Heeft u een nieuwe baan en nog ouderschapsverlof over? Dan kunt u dit verlof opnemen bij uw nieuwe werkgever. Uw (nieuwe) werkgever kan u vragen of u al ouderschapsverlof heeft opgenomen bij een vorige werkgever. Daarom vraagt u uw vorige werkgever om een verklaring waaruit blijkt op hoeveel ouderschapsverlof u nog recht heeft. Sinds  2015 heeft uw vorige werkgever de verplichting  om deze verklaring op uw verzoek uit te reiken.

 

Calamiteitenverlof of kort verzuimverlof

Moet u vrij nemen om een dringend privéprobleem op te lossen, dan kunt u calamiteitenverlof of kort verzuimverlof opnemen. Het moet gaan om zeer bijzondere persoonlijke of onvoorziene omstandigheden waardoor u vrij moet nemen. U meldt het verlof bij uw werkgever. Uw salaris loopt door tijdens het verlof. In uw cao kunnen afwijkende regels staan.

Wanneer calamiteitenverlof of kort verzuimverlof?

In de volgende gevallen heeft u recht op calamiteiten- of kort verzuimverlof:

Als u door een situatie van overmacht meteen vrij moet nemen;
Als u een maatschappelijke verplichting alleen kan vervullen als u vrij neemt;
Als u door bijzondere persoonlijke omstandigheden vrij moet nemen.

Voorbeelden van omstandigheden waarin u recht heeft op verlof:

U moet uw kind van school halen dat opeens ziek is geworden;
Uw partner moet bevallen;
Uw waterleiding is gesprongen en u moet meteen een loodgieter regelen;
Een direct familielid overlijdt;
U kunt alleen onder werktijd stemmen;
U moet naar de dokter en dit kan alleen onder werktijd. Of u moet iemand uit uw naaste omgeving naar de dokter begeleiden.

Verlof melden bij werkgever

U meldt het calamiteitenverlof of kort verzuimverlof zo snel mogelijk bij uw werkgever. Daarbij geeft u aan hoe lang u verwacht dat het verlof gaat duren. Uw werkgever mag een redelijk verzoek voor calamiteitenverlof of kort verzuimverlof niet weigeren.
Uw werkgever mag u achteraf vragen om aan te tonen dat het verlof nodig was.
Andere afspraken in cao

In uw cao kunnen andere afspraken staan over calamiteiten- of kort verzuimverlof. Deze afspraken kunnen ook in een regeling van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging staan. Als dat zo is, gelden deze afspraken.

Zorgverlof

Als iemand in uw omgeving ziek is geworden, kunt u kortdurend zorgverlof opnemen. Langdurend zorgverlof is om iemand in uw omgeving te verzorgen die langere tijd hulpbehoevend of ziek is.
Voor wie kunt u zorgverlof opnemen?

U kunt kortdurend en langdurend zorgverlof krijgen voor mensen uit uw omgeving die ziek of hulpbehoevend zijn. Het gaat om:
kinderen, partner, ouders, grootouders, kleinkinderen, broers en zussen (tweedegraads bloedverwanten);
anderen die deel uitmaken van uw huishouden (bijvoorbeeld een inwonende tante);
bekenden (iemand met wie u een sociale relatie heeft. Bijvoorbeeld schoonouders, een buurvrouw of een vriend).  Voorwaarde is wel dat u de enige bent die de zieke zorg kan geven.

Zorgverlof voor ziek kind

Als uw kind ziek is geworden, heeft u recht op kortdurend zorgverlof. Het kan gaan om:
Uw eigen kind of kind van echtgenoot/geregistreerde partner;
Uw adoptiekind;
Een kind van de partner met wie u samenwoont;
Uw pleegkind (als dit kind volgens de basisregistratie personen bij de gemeente op hetzelfde adres woont).

Wanneer kortdurend zorgverlof

Als u een zieke in uw naaste omgeving wilt verzorgen, heeft u  recht op kortdurend zorgverlof. Voorwaarde is dat de zieke verzorging nodig heeft. Voor iemand die bijvoorbeeld in het ziekenhuis ligt, kunt u meestal geen kortdurend zorgverlof opnemen. Want de zieke krijgt al verzorging.
Op de eerste ziektedag kunt u voor deze naaste uit uw omgeving calamiteitenverlof en ander kort verzuimverlof opnemen. Bijvoorbeeld voor een kind dat plotseling ziek is geworden op school en dat u moet ophalen. Calamiteitenverlof en ander kort verzuimverlof is onder andere voor plotselinge situaties die u meteen moet oplossen.

Kortdurend zorgverlof melden bij werkgever

U meldt het verlof zo spoedig mogelijk bij uw werkgever. Uw werkgever kan u achteraf vragen om bewijs dat het verlof nodig was. U kunt bijvoorbeeld een doktersrekening laten zien.

Langdurend zorgverlof

Als u iemand uit uw omgeving wilt verzorgen die levensbedreigend ziek is, heeft u recht op langdurig zorgverlof.
U kunt ook langdurend zorgverlof aanvragen als iemand uit uw omgeving langere tijd ziek of hulpbehoevend is. Voorwaarde is dat de verzorging noodzakelijk is en dat u de enige bent die deze zorg kan geven.

Langdurend zorgverlof aanvragen

Langdurend zorgverlof vraagt u schriftelijk aan bij uw werkgever. Dat doet u minstens 2 weken voordat u het verlof wilt opnemen.
Uw werkgever mag u om informatie vragen om te beoordelen of u recht heeft op verlof. Dit kan bijvoorbeeld een doktersverklaring zijn.

 

Werkgever mag zorgverlof in principe niet weigeren

Uw werkgever mag kortdurend en langdurend zorgverlof alleen weigeren als het bedrijf daardoor in ernstige problemen komt. Om die reden mag uw werkgever uw kortdurend verlof nog tegenhouden nadat u het bij hem heeft gemeld. Maar bent u al met kortdurend verlof, dan mag uw werkgever dit niet meer stopzetten.
Ook als uw langdurig zorgverlof is begonnen, mag uw werkgever dit niet meer stoppen.
Kortdurend verlof gaat in op het tijdstip waarop u het opnemen ervan meldt aan uw werkgever. Komt het bedrijf daardoor in ernstige problemen? Dan kan de werkgever naar aanleiding van uw melding de verlofopname nog stoppen of niet in laten gaan. Gebeurt dit niet? Dan kan het verlof op een later moment niet meer worden gestopt door de werkgever.

Opbouw vakantiedagen loopt door tijdens zorgverlof
Tijdens het zorgverlof gaat de opbouw van uw wettelijke vakantiedagen door. Uw werkgever mag de verlofdagen niet aftrekken van uw wettelijke vakantiedagen.

Andere afspraken in cao

In uw cao of regeling van uw personeelsvertegenwoordiging kunnen andere afspraken staan over zorgverlof. Als dit zo is, gelden die afspraken.